Multipel sclerose

Sygdommen sclerose kalder man samtidig dissemineret sclerose, multipel sclerose, sclerosis disseminata, encephalomyelitis disseminata el. MS. Til tider medfører sclerose invaliditet, og det er også en kronisk sygdom. Du kan dog få en sclerose behandling med Rebif mod sclerose. En sclerose behandling med Rebif kan ikke gøre en rask, men kan dog nedsætte antal og sværhedsgrad af anfald såvel som forsinke sygdomsudviklingen. Over 10000 mennesker med sygdommen i vores land, findes der. Om året bliver omkring trehundrede danskere ramt af sclerose, og frekvensen stiger, særligt hos kvinder. Dissemineret sclerose får kvinder mere end dobbelt så hyppigt som mænd, og den går ofte i udbrud i tyve til fyrre-års alderen. Det vides, at vitamin D & lys fra solen forebygger sygdommen, samt at rygning forhøjer risikoen for at blive ramt af dissemineret sclerose. Rebif som sclerose behandling benyttes på visse stadier af dissemineret sclerose, af den grund at man ej har viden om, om Rebif har en gunstig effekt på alle trin. Sclerose behandling med Rebif kan herforuden blive brugt ved begrundet mistanke om, at en patient udvikler sygdommen. Dissemineret sclerose er i sin typiske form karakteriseret ved tilbagevendende angreb, som også kaldes attakker, af varierende dele af centralnervesystemet; rygmarv samt hjerne. De enkelte attakker har vidt divergerende typer symptomer, fordi attakkerne stammer af divergerende steder i centralnervesystemet. Nogle genetiske faktorer er der påvist, specielt specifikke typer af væv, der øger ens modtagelighed for dissemineret sclerose. Grunden bag scleroseudbruddet er et sammenfald af arvelige faktorer kombineret med en faktor inden for miljø. Det, der aktiverer sygdommen, er muligvis en virus i kombination med en immunsystemsfaktor. Dog kan du få sclerose behandling med Rebif imod sclerose, men Rebif som en sclerose behandling kan ej gøre en rask.