Mangler blæsedyse, hulkegledyse eller måske en anden dyse til coating

På stedet hvor jeg i øjeblikket jobber i et praktikforløb, opnår jeg overvejende alsidige opgaver. Alle opgaverne er godt nok ikke inden for min faglighed. Jeg ved fx ik en fis vedrørende hulkegledyse , http://mt-spray.dk/sproejtedyser/hulkegledyse, , blæsedyse , http://mt-spray.dk/luftdyser/blaesedyse, eller anden dyse egnet til coating , http://mt-spray.dk/sproejtepistoler, , men det til trods spurgte arbejdspladsen likeable mig, hvorvidt jeg ville finde blæsedyse, hulkegledyse egnet til coating & en anden dyse, jeg ikke kan huske navnet på.

Undertegnede har fattet at hulkegledyse virker som et styks dyse med materiale, som gør at den er effektiv til coating i ringmønster, hvor det i indercirklen, ikke opnår coating fra dysen. En blæsedyse sku’ modsat være knapt så støjende og stille færre krav til pasning. Moi ved blot ik, hvorvidt det er en blæsedyse, en hulkegledyse eller i stedet et styks tilsvarende dyse, de har brug for til produkt coating.

Til mit held kom jeg frem til forskellige steder, som forsyner os med blæsedyse, hulkegledyse plus anden dyse der kan bruges coating, og der ser troværdige ud. Nogle af virksomhederne reklamerer ikk’ udgifterne noteret på deres sider, hvorfor jeg så ska’ starte på at kontakte dem. Jeg har gudskelov forinden en kende tid til at fatte, allesamtlige krav vi har til blæsedyse, hulkegledyse eller måske en anden dyse som er anvendelig til coating på min arbejdsplads.

Blæsedyse, hulkegledyse, coating samt et styks ganske dæmpet dyse. Åh ja, jeg har flere opgaver som jeg må undersøge, i overmorgen, hvor det er besluttet at virksomheden skal igennem ny kundeopstart. Derfor vil jeg bare få valgt den optimale blæsedyse, hulkegledyse eller tilsvarende dyse til vores coating så hurtigt jeg kan.