Køb din nye dieselpumpe, rensebar eller adblue udstyr gennem en professionel sælger og få en ordentlig rådgivning

Er du i gang med at afskedige nogle ansatte i din organisation, eller er du nødt til at sige farvel til en enkelt ansat i organisationen? Lige pludselig får du måske brug for at opsige en medarbejder. Og hvad så nu? Her kommer projektansættelse , www.temp-team.dk/Files/Resources/images/1/downloads/arbsection/Brochure-TEMP-TEAM%20Executive%20Division.pdf, såvel som outplacement , www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Outplacement.aspx, til at kunne bruges. Det hænder ved, at forløbet støtter dig og den fyrede medarbejder gennem hele processen. Der kan ofte være flere bevæggrunde for, at en afdeling må sige farvel til en eller flere af sine medarbejdere. I sommers befandt jeg mig som personaleansvarlig for en marketingafdeling i den triste situation at være tvunget til at sige farvel til to af de ansatte i afdelingen. I den forbindelse vedtog vi desuden at investere i outplacement foruden projektansættelse til de medarbejdere, der fik en fyreseddel. På den måde fik vi nemlig muligheden for at hjælpe dem videre i deres karriere. Masser af virksomheder har et ønske om at muliggøre, at de ansatte, som blev fyret, får de mest optimale vilkår for hurtigst muligt at komme godt på vej i deres karriere og i livet. Ydermere har projektansættelse såvel som outplacement forløbene for de pågældende medarbejdere bevirket, at afdelingens øvrige ansatte har haft hurtigere ved at tilpasse sig de nye arbejdsopgaver i kølvandet på fyringerne. Investeringen i outplacementen viste sig derfor at være en måde at udtrykke en social ansvarsfølelse samt sikre en positiv stemning i et særdeles ulykkeligt forløb. Den berørte medarbejder får rådgivning fra en dygtig rekrutteringskonsulent under det samlede forløb. Når man bestiller en vejleder med kompetence indenfor projektansættelse plus outplacement, vil man få en metode til at give de opsagte ansatte en hjælpende hånd i stedet. Jobsøgningskonsulenten har også givet en effektfuld rådgivning, der har sikret, at den enkelte medarbejder fik en passende hjælp til at få afdækket deres professionelle kvalifikationer og eventuelle karrieremuligheder.