En facaderensning og imprægnering udvider facadens levetid

For ethvert firma er en professionel facaderens og facadeimprægnering en god måde at opnå samt vedligeholde et godt omdømme hos ansatte og kunder. En velholdt og indbydende facade signalerer nemlig et imødekommende firma. Desuden er en grundig facaderens og en efterfølgende facadeimprægnering en en optimal måde at vedligeholde en sund bygning. Såfremt virksomhedens domicil er begyndt at være nedslidt, er det derfor en god idé at hyre et erfarent firma med speciale i facader til at give virksomhedens ydre fornyet glans og liv ved at gennemføre en facaderens og facadeimprægnering.

I Norden har vi et omvekslende klima med betragtelige temperaturmæssige forskelle. Derudover sætter trafikos såvel som alger og svampe sine spor på enhver facade over tid. Denne form for gevækster kan forårsage frostsprængninger i murværket såvel som konstruktionerne bagved. Netop derfor er en grundig facaderens, som grundigt bortrenser al overflødig trafikforurening samt algevækst m.m. på facaden, med garanti en favorabel investering.

En facaderens kan som regel være tilstrækkelig eller være et element i en mere omfattende istandsættelse af en facade. Ydermere eksisterer der talrige varianter af facaderens, mens det endelige valg af metode er afhængigt af, hvilket materiale jeres hovedsæde er bygget af. Der skelnes også mellem, hvorvidt det kun er snavs og bilos samt algegevækster, som har hobet sig op og skal fjernes eller, hvorvidt der tillige er en tidligere overfladebehandling, der desuden skal afrenses.

Bagefter beslutningen om, at jeres firma ønsker at få renset jeres facade, er en realitet, er det som regel optimalt at skaffe uforpligtende tilbud fra op til tre eksperter i facaderens og facadeimprægnering. Firmaet, som I vælger, vil indledningsvist i samråd med en eller flere af jeres repræsentanter tage en beslutning om, hvilken metode til facadeimprægnering og –afrensning, der bedst honorerer jeres aktuelle behov. Heriblandt tager firmaet stilling til, hvor højt jeres aktuelle budget for en facaderens er samt hvor skånsom en fremgangsmåde, som vil være påtvungen ud fra bygningsfacadens forfatning og byggematerialer.

Flertallet af facadeafrensningsfirmaer vil nedbryde eventuelle algerødder fra bygningens facade, før eksperterne sætter gang i selve facaderensen. Efterfølgende er spuling af facaden med brandvarmt eller en sjælden gang køligt vand, der på baggrund af bygningsfacadens materialer såvel som forfatning i de fleste tilfælde vil være tilsat op til flere forskellige kemiske stoffer, den mest anvendte fremgangsmåde ifm. en facaderensning. Til sidst vil servicefirmaet i de fleste tilfælde udføre en holdbar facadeimprægnering, der bevarer hele facaden sund og flot mange år ud i fremtiden.